Hinnoittelu

 Työn hinnoittelu on, joko urakka- tai tuntityöperusteinen.

 

Urakkatyö

Asennuskokonaisuudelle lasketaan kiinteä hinta, joka sisältää työn sekä asennuksessa tarvittavat materiaalit ja tarvikkeet. Urakkaan sisältyy myös matka- ja majoituskulut.

Urakkatyön edellytyksenä on, että kokonaisuudesta on tarkat työkuvat ja suunnitelmat.

 Tapauskohtainen


Tuntityö

Asennuksesta laskutetaan toteutuneet työtunnit, materiaali- ja tarvikekulut sekä matkakulut

53€/h


Matkakulut


0,5€/km

Muut kulut

Kohteen ollessa Pk-seudun ulkopuolelella matkakulujen lisäksi laskutetaan myös päiväraha sekä mahdolliset majoituskulut. 

Tapauskohtainen